Shinjuku


Foreigner Friendly Massage Agency Directory

RAKU-EN

Tokyo, Shinjuku

【Hours】12:00 pm – 5:00 am
【Price】29,000 yen / 70 min〜

Asian Group

Shinjuku

Hours : 12:00 pm – 05:00 am
Price : 6,000 yen / 60 min~